Böcker

Vid intresse kontakta oss via kontaktformuläret, eller via telefon 0734 - 22 22 32

Homeopati enligt Hahnemann

Handbok i homeopatisk teori
av Gert Eselböck

Äntligen är min lilla bok publicerad. Boken är inte tjock men utgör ändå resultatet av en ansenlig tankemöda och ett långvarigt sökande efter en hållbar grund.

Jag har redan fått positiva reaktioner. Fil dr, homeopat Klara Pihlajamäki säger bland annat så här: ”Gerts insats är back to the basics, i ett läge där det blomstrar olika åsikter, skolor, teorier och rykten kring homeopati......” ”Det är ett gediget arbete komprimerat på några sidor. Boken kan inte skummas igenom utan måste läsas med eftertanke. Den borde idag - vid sidan av Organon - vara obligatorisk läsning på varje homeopatiutbildning.”

Ämnen som tas upp i boken är bland andra:

 • Homeopatisk läkemedelsprövning
 • Miasma
 • Konstitution
 • Förstförsämring
 • Dosering och doseringsintervall

Boken är på 80 sidor och utförandet garanterar många års hållbarhet.
ISBN: 978-91-974971-4-5

Priset är SEK 690 (inkl moms) eller € 65
Portot är SEK 55 eller € 5

Du kan beställa boken via kontaktformuläret eller via telefon.
Telefon: 0734 - 22 22 32

Materia Medica Prima

Prövningssymtom

Detta omfattande verk på 1305 sidor kostar 2 250 SEK plus frakt eller 220 € plus frakt.

Du kan beställa boken via kontaktformuläret eller via telefon.
Telefon: 0734 - 22 22 32

Om boken

Under min tid som praktiserande homeopat upplevde jag en växande popularitet av homeopatin i Sverige. Särskilt under 1980-talet hade terapin en renässans och homeopatiskolorna gladdes åt många elever. Den tilltagande uppskattningen hade dock även en baksida. Olika stilriktningar propagerades och detta skapade förvirring och rådlöshet, inte bara hos nybörjare utan även hos gamla erfarna homeopater.

Homeopatin grundar sig på en exakt metod och terapins framgång avgörs av ett tillförlitligt läkemedelsval. En förutsättning för att uppnå säkra resultat är tillgången till prövningssymptom. Om vi inte känner till våra medels oförvanskade symptom är den nödvändiga kunskapen snart förlorad. Den homeopatiska läkemedelsprövningen är som princip fundamentet för simileregeln och därmed vår mest betydelsefulla kunskapskälla.

Det här verket är en sammanställning av läkemedlens rena prövningssymptom, där… ”helt och hållet uteslutas allt som grundar sig på blotta antaganden, påståenden eller uppdiktade förhållanden” (Organon, § 144).

Jag har skrivit om medel, där en god prövning har varit tillgänglig.
Utöver prövningar som gjordes på 1800-talet av Hahnemann och hans lärjungar, innehåller boken även nyare prövningar, utförda av bland andra Julius Mezger, samt av mina elever och mig (Angelica, Formica rufa, Medusa, Millefolium).
Jag inkorporerade även ett mindre antal medel som är otillräckligt prövade, men ändå har en god klinisk förankring.

De flesta protokollens språk var ålderdomligt tyska och de var satta i frakturstil, vilket gör dem svåra att använda för moderna läsare. Samtidigt är kunskapen grundat på dessa arbeten och deras språk och tankar och därför har jag i översättningen försökt bevara den ursprungliga ordalydelsen.
Varje medel beskriver jag inledningsvis med avseende på förekomst, användning inom folkmedicinen, samt toxikologi och farmakologi. Oorganiska substansers biokemiska karakteristik beskriver jag i korta drag. Därefter uppger jag källorna till läkemedelsprövningarna och kommenterar prövningens dignitet.

Prövningssymptomen är ordnade enligt följande:

 1. Beteende
 2. Huvud, yrsel
 3. Ögon
 4. Öron
 5. Näsa
 6. Ansikte, mun, tänder, tandkött
 7. Inre hals
 8. Mage, buk, ändtarm
 9. Urinvägar, könsorgan
 10. Andningsvägar, bröst, hjärta
 11. Rygg, extremiteter
 12. Hud
 13. Sömn
 14. Allmänt
 15. Värmereglering

Symptomens inbördes ordning följer i stort Kents Repertorium och Bönninghausens Therapeutisches Taschenbuch.

Avslutningsvis tar jag upp viktiga följdsymptom (lat. Sequelae). Dessa symptom - fastän det inte rör sig om prövningssymptom - intar en framstående rang inom homeopatin och kan vara till stor hjälp vid valet av ett passande medel.

Det återkommer förkortningar i texten, som förtydligas här nedan:
RAML: HAHNEMANN: Reine Arzneimittellehre
CKR: HANNEMANN: Die Chronischen Krankheiten
AHZ: Allgemeine Homöopathische Zeitung
ZKH: Zeitschrift für Klassische Homöopathie

Den här publicerade samlingen är användbar för alla som har svårigheter med germanspråket men som är intresserade av homeopatin och har funderat över hur denna läkekonst skall förstås. Men framför allt skall boken tjäna som arbetsredskap vid symptomjämförelsen.

Den mest beprövade arbetsmetoden går ut på att man först med hjälp av repertoriet gör ett preliminärt val av tänkbara medel. Därefter jämför man patientens sjukdomsbeskrivning med ordalydelsen av prövningssymptomen. På så vis får man fram ett läkemedel som optimalt uppfyller simileprincipens krav. Erfarenheten har också lärt oss att metoden sällan kräver ett stort antal symptom. Ofta är det ett eller ett fåtal, för sjukdomen karaktäristiska symptom, som är avgörande. Finner man för ett sådant säreget symptom ett i ordalydelsen liknande prövningssymptom, räcker detta oftast för valet av similet.

Det har tagit mig nästan fem år att sammanställa denna bok och arbetet har varit mycket spännande. Visserligen ställdes inga stora anspråk på kreativitet, men att förmedla gammal visdom som ett resultat av akribiskt arbete, är alltid givande. Man kan tröttna på uppräkningarna, på definitionsraseriet. Men allt har substans och är nu för det mesta begripligt. Om inte, får utgivaren förklara.

Jag är övertygad att den här publicerade samlingen bistår oss också med att visa, hur och varför den enorma kunskapen inom homeopatin har vuxit fram. Jag hoppas att boken fyller sin funktion, och att den inte bara är skriven för nuet utan också för efterkommande. Vi behöver en hållbar läkekonst lika väl som en hållbar natur.