Gert Eselböck har arbetat med homeopati i över 40 år. Han har även haft förmånen att utbilda många homeopater i Sverige, Finland och Norge.

Under sin tid som ledamot i KAMs utbildningsutskott har han avgörande bidragit till utvecklingen av en utbildningsplan som blev mallen för KAMs rekommendationer.

Väldigt mycket är skrivet om homeopati, den homeopatiska litteraturen av idag skulle kunna fylla ett stort bibliotek. De flesta böcker är dock skrivna på ålderdomlig tyska, vilket gör dem svåra att använda för moderna svenska läsare. Samtidigt är kunskapen om homeopati grundad på dessa arbetens språk och därför är det viktigt att översättningen bevarar den ursprungliga ordalydelsen.

Gert Eselböck - med tyska som modersmål - har översatt, sammanställt och utgivit en Materia Medica på svenska. Materia Medica Prima som den heter, utgör en central del av homeopatens kunskap och är därmed en oumbärlig hjälp i det praktiska arbetet. Hans handbok i homeopatisk teori är ett viktigt komplement till Hahnemanns Organon.

Kontakta oss

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar!

Gert Eselböck

+43 2682 626 45 (Österrike)
+46 734 - 22 22 32 (Sverige)


Kontaktformulär

Namn
E-postadress
Meddelande